TRAFIKALT GRUNNKURS

Salberg trafikkskole AS

TRAFIKALT GRUNNKURS

29. april kl. 16.00  

Noen opplysninger om kurset:

 Eleven må ha fylt 15 år før kurset starter.

 Det kan være inntil 16 elever i gruppen.

Kurset består av 4 samlinger, 14 timer til sammen. I tillegg kommer Trafikant i mørket som gjennomføres mellom 1. november og 15. mars.

.Samlingene starter etter skoletid i skoleåret.

 En kjøretime og lærebok klasse B er inkludert i kurset.

 Vi tilbyr gradert pris, det vil si at fullt kurs gir en deltagerpris på kr 630,- pr elev. Normalpris er kr 1700,-

 Trafikant i mørket etter 1. november kr 1 100,- pr elev.

 Vi vil også informere og gi tips om øvingskjøring og hvordan man best kan planlegge opplæringsforløpet. Derfor inviterer vi foresatte til å delta en time på første samling.

Trafikalt grunnkurs avsluttet i perioden 16. mars–31. oktober gir rett til å øvingskjøre mellom 16. mars og 1. oktober, selv om opplæring i kjøring i mørket ikke er fullfø

Messenger